Privacyverklaring website

YPRT neemt de beveiliging van en onze wettelijke verantwoordelijkheden rond uw persoonsgegevens serieus. In deze verklaring wordt relevante informatie uitgelegd over onze verwerking van uw persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld.

De persoonsgegevens die wij verwerken als gevolg van uw bezoek aan onze website zijn afhankelijk van de gegevens die u aan ons verstrekt. Als u onze site bezoekt, maar geen verdere interactie met ons heeft, verwerken we alleen de gegevens in cookies (zie 'Cookies' voor meer informatie). Als u besluit om contact met ons op te nemen door bijvoorbeeld een aanvraagformulier in te dienen, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken voor de op het formulier vermelde doeleinden.

Sommige velden zijn verplicht, omdat we anders geen contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden.

 

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons toestemming om deze te gebruiken om u de gevraagde dienst(en) te leveren. YPRT is de gegevensbeheerder voor alle persoonlijke gegevens die u ons via onze website verstrekt.

We delen uw persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld niet met organisaties buiten de school. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel.

 

Voor vragen, verzoeken of andere gegevensbeschermingszaken kunt u contact met ons opnemen om met ons te spreken.

Rechten van betrokkenen

YPRT treedt op als de gegevensbeheerder voor alle persoonlijke gegevens die via onze website worden ingediend. Dienovereenkomstig kunt u een aantal rechten over uw gegevens uitoefenen, waaronder:

- Toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben

- Ons vragen om uw persoonlijke gegevens die we hebben die onjuist zijn, te corrigeren

- Verzoek om uw persoonsgegevens te laten verwijderen

- Beperkingen instellen op onze verwerking van uw gegevens

- Ons vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid)

We zullen alle uitoefening van uw rechten als betrokkene afhandelen in overeenstemming met de vereisten van de AVG en eventuele nationale wetten. Neem contact met ons op als u een van uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan en wij niet in staat zijn het probleem voor u op te lossen, kunt u de zaak voorleggen aan de Information Commissioner's Office.

Meer details zijn te vinden op hun website op www.ico.org.uk.

Gegevensoverdracht

Alle informatie die we op deze site verzamelen, door u verstrekt, wordt niet buiten de school overgedragen.

Duur van verwerking

We bewaren en beheren alle informatie die via deze website wordt ingediend in overeenstemming met ons Beleid voor gegevensbewaring en bewaren deze alleen zolang als nodig is.

Dataveiligheid

Gegevens die door ons en via deze website via internet worden overgedragen, worden beschermd met behulp van coderingstechnologieën om ervoor te zorgen dat ze veilig blijven. Houd er rekening mee dat communicatie via internet niet als veilig kan worden gegarandeerd. Hoewel we passende maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat deze tijdens het transport veilig blijven. Zodra gegevens uw netwerk bereiken, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze veilig blijven. We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, vooral in een online omgeving. Als u jonger bent dan 13 jaar, moet u de toestemming van een ouder of voogd verkrijgen om informatie via onze site te verstrekken. Vraag hen om dit te beoordelen

informatie voordat u met ons communiceert.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en we raden u aan hier regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u instemt met onze gegevensverwerkingsactiviteiten.

Mochten er belangrijke wijzigingen worden aangebracht die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de manier waarop u met ons omgaat

via deze website zullen wij u deze duidelijk maken aan het begin van uw interactie met onze site.

Neem voor vragen contact op met: enquiries@yprt.co.uk